Location: Estonian Open Air Museum. Photo: KiRiVOO.com

Going Green — Transparency Matters

Worldwide material consumption has expanded rapidly. Although, digital age has given people access to more information and consumers have started to place more importance on honesty and openness, there is still a lot of work to do towards a fully transparent fashion industry. This is the second blog post of my Going Green series that focuses on demonstrating why greater transparency matters and is an important step to transforming the fashion industry for good.

The reality is that fashion produces more carbon emissions per minute than driving a car around the world six times and already more than half of British adults are not aware that fast fashion is damaging to the environment, according to new research published by Oxfam in 28th of August 2019. Since December 2016, over 1,400 local governments in 28 countries have declared climate emergency (as of 23 February 2020) and urged all countries to commit to net zero greenhouse gas emissions. To put it simply, governments (and administrations) must take measures to try and stop human-caused global warming and all of us must get used to thinking twice before buying something new.

I believe that secrecy in business is dead and at some point all consumers demand more than just the required product information on a product’s label, want brands to help them make a difference and stay loyal to those that provide more detailed insights. The Fashion Revolution has already been campaigning for years for radical transparency in the fashion supply chain and is launching the world’s biggest clothes swap for Fashion Revolution Week 2020 (20th-26th of April) to encourage all of us find out and swap something that we own in order to keep them in circulation the longest time possible. I think this is an amazing initiative that helps to promote sustainable consumption globally, encourage everyone to be curious and support a good cause.

Transparency is a useful tool for change that can make people think differently about what and how they consume. I see that curiosity can lead us to greater transparency that is needed, so, that consumers could understand better and value higher all of the efforts that go into making every product they purchase. All of that is essential to achieve a better and more sustainable future for the benefit of people and the planet, in order to end poverty and ensure good health, well-being, sustainable consumption and production. We need to live and work towards to the Sustainable Development Goals that address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. Unfortunately, lack of transparency can only weaken executing the Sustainable Development Goals.

Rescue workers try rescue trapped garment workers in the Rana plaza building which collapsed in 2013. Photo by Sk Hasan Ali / Shutterstock.com

The deadliest collapse of the Rana Plaza factory in Bangladesh brought the world’s attention to worker safety in 24 April 2013 with a death toll of 1,134. Lack of transparency costs lives because workers in developing countries live in hardship and companies can not make sure that human rights are respected, fair salaries are paid or that safe and hygienic working conditions are provided.

I am driven by a dream of a better world where fashion is fairly made and has irrelevant environmental impact. I have contributed into sustainable development for years now and see that choices made in the beginning of a design phase have an enormous impact. In my opinion, the visual design is important but not the most essential part in a product design as there are so many things that merchandisers and designers can directly influence in order to increase the transparency, durability and circulation of clothing. For example, designing for longevity has been identified as the single largest opportunity to reduce the carbon, water and waste footprints of clothing in the UK. Researchers have found that extending the average life of clothes by just 9 months would save £5 billion in resources used to supply, launder and dispose of clothing (Design for Longevity, Wrap). While designing better is the one important thing that we are considering at KiRiVOO, I am are also working on launching our our circular closet and making products lifecycle fully transparent and traceable item by item cases.

Like brands and retailers are making moves towards radical transparency, I am asking you to join the revolution and play your part in transforming the fashion industry better for the people and environment. Finally, I would like to share an inspiring video message from the Extinction Rebellion and supermodel Arizona Muse who speaks out against fast fashion and urges people to make eco-conscious consumption decisions:

Mõtle roheliselt — Läbipaistvus on tähtis

Ülemaailmne tarbimine on väga kiiresti kasvanud. Olgugi, et digitaalne ajastu on inimestele andnud ligipääsu rohkele informatsioonile ja tarbijad on hakanud suuremat tähelepanu panema aususele ja avatusele, on siiski täielikult läbipaistva moetööstuseni minna veel üsna pikk tee. Tänane blogipost räägibki sellest kui tähtsat rolli mängib läbipaistvus jätkusuutliku, eetilise ja keskkonnasõbraliku tööstuse saavutamise juures.

Reaalsus on see, et moetööstus toodab igas minutis rohkem süsinikuheidet kui kuus korda autoga ümber maailma sõites ning juba üle poole Briti täiskasvanutest ei ole täna veel teadlikud kui keskkonnakahjulik on kiirmood (Oxfam uuring, 28.12.19). Alates 2016. aasta detsembrist on üle 1400 kohaliku omavalitsuse 28 riigis välja kuulutanud kliimakriisi ning utsitanud riike kiiret tegutsema inimkäitumisest tuleneva kliimamuutuse pidurdamise nimel ja saavutama kliimaneutraalsuse õiglase ja loodussäästliku majanduse teel. Lühidalt tähendab see seda, et me kõik peame õppima elama keskkonda säästvamalt ja mõtlema ‘topelt’ enne iga ostu tegemist.

Usun, et salatsemisel ei ole äris kohta ja on vaid aja küsimus millal tarbijaid tahavad ōigete ostuotsuste tegemiseks teada palju rohkem kui seadustega nõutud. Lisaks soovivad, et brändid aitaks neil muuta maailma paremaks, jäädes ise lojaalseks vaid läbipaistvust pakkuvatele ettevōtetele. Rahvusvaheline organisatsioon Fashion Revolution on juba aastaid tööd teinud moetööstuse täieliku läbipaistvuse saavutamise nimel ja lansseerib käesoleva aasta aprillis (20–26) maailma suurima riiete vahetamise kampaania, mille eesmärk on meid kōiki julgustada rōivaid kauem kasutama ja ringluses hoidma. Minu arvates on tegu suurepärase projektiga, mis toetab jätkusuutliku tarbimiskäitumise levitamist globaalsel tasandil ja kutsub kōiki inimesi üles sellele toetust avaldama.

Läbipaistvus on esmavajalik vahend muutuse saavutamiseks, mis muudab inimesed teadlikumaks, sest ōpetab kaasa mōtlema, iseenda tarbimisharjumusi üle vaatama ja neid parendama. Uudishimu on tarkuse alus, mida hädasti vajame, et tarbijad mōistaksid ja ōiglaselt hindaksid kui palju vaeva ja resursse kulub millegi tootmiseks ning selleks, et meil oleks vōimalik jōuda suurema läbipaistvuseni, et seeläbi tagada jätkusuutlik tulevik inimestele ja planeedile (vähendada vaesust, tagada hea tervis ja inimeste heaolu, loodussäästlik tarbimine ja tootmine jpm.). Me peame püüdlema Säästva Arengu Eesmärkide suunas, mis puudutavad kõiki neid globaalseid väljakutseid, millega inimkond ja loodus silmitsi seisab — läbipaistvuse puudumine aga ainult raskendab nende eesmärkide täidesaatmist.

2013. aasta aprillis toimus Bangladeshis üks ajaloo jubedamaid ōnnetusi, Rana Plaza tehase varing, mille tagajärjel sai surma 1134 inimest. See juhtis ülemaailmselt suurenenud tähelepanu töötajate ohutusele. Läbipaistvuse puudumise korral kannatavad kōige rohkem just arengumaades töötavad inimesed, kes elavad igapäevaselt raskustes, sest ettevōtted ei saa kindlaks teha kas lihttöötajaid koheldakse väärikalt, kas neile makstakse ōiglast töötasu ning tagatakse turvaline ja hügieeniline töökeskkond.

Ma unistan paremast maailmast, puhtast ja eetilisest moetööstusest, mis omab mitteolulist keskkonnamõju. Olles mitmeid aastaid teinud tööd jätkusuutliku arengu nimel, mõistan täielikult, et otsused mida tehakse disainiprotsessi eel määravad selle kui suur saab olema toote mõju inimestele ja keskkonnale. Arvan, et visuaalne disain on oluline, kuid mitte kõige tähtsaim osa tootedisainis, sest on veel palju teisi asju, mida tootmismeeskond saab otseselt mõjutada, et toetada ärilist läbipaistvust, ringlusmajandust ja pikendada toodete vastupidavust. Näiteks üks suurimaid võimalusi kuidas moetööstuse süsinikuheidet, vee ja prügijääke vähendada, on disainis kestvusele rõhuda. Uuringud on näidanud, et pikendades toodete keskmist eluiga 9 kuu võrra säästaks £5 millionit riiete valmistamise, hooldamise ja äraviskamise kuludelt (Design for Longevity, Wrap). Lisaks paremini disainimisele töötame KiRiVOOs veel selle nimel, et kliendid saaksid meie jätkusuutliku rõivakollektsiooni jagama/rentima hakata ning plaanime muuta kaupade elutee täielikult jälgitavaks iga toote põhiselt.

Nii nagu brändid ja jaekauplejad teevad suuri edasiminekuid radikaalse läbipaistvuse suunas, soovin ma kõiki lugejaid kutsuda liituma moetööstuses käimasoleva revolutsiooniga ning seeläbi toetama liikumist eetilisema ja puhtama tuleviku suunas. Lõpetuseks jagan veel Extinction Rebellion’i ja supermodelli Arizona Muse’i värskelt ilmunud videosõnumit, mis kutsub inimesi ülesse tegema teadlikumaid ostuotsuseid ja loobuma kiirmoe soetamisest:

REFERENCES

  1. Fashion Revolution, https://www.fashionrevolution.org/about/transparency/
  2. Oxfam research, https://oxfamapps.org.uk/shop-blog/sustainable-fashion/new-shocking-facts-about-the-impact-of-fast-fashion-on-our-climate/
  3. Wrap research, https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Design%20for%20Longevity%20Report_0.pdf
  4. UN Sustainable Development Goals: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

--

--

Ines Karu-Salo / Sustainable Fashion

Ines Karu-Salo @ineskarusalo is an visionary impact entrepreneur and sustainable lifestyle advocate. Founder of KiRiVOO.com and Rewear.Company