Don’t Follow Influencers. Follow the Right Mindset | Ära jälgi moemõjutajaid. Jälgi õiget mõtteviisi

 1. Reduce — buy less and choose well. Say no to fast fashion and plastic — instead, invest in quality items that are made to last, are timeless and ethically made from sustainable materials (such as organic fabrics that are produced and processed according to organic standards and have been controlled for social and environmental responsibility. Alternatively, other fabrics that have environmentally friendly characteristics). However, be aware that the word ‘sustainable’ has become a buzzword — also a growing amount of fashion firms that don't fall into this criteria use it.
 2. Rewear — Reuse, take care of your clothes, wear them longer.
 3. Remake— Repair your things or find a new purpose for your items. Don’t throw things away.
 4. Rent — Rent your clothes if you do not plan to wear them repeatedly.
 5. Recycle — Prefer recycled materials over traditional ones and help to move toward a circular economy.
‘Healing is our responsibility to ensure that there is a good life for future generations’ (Insta: @ineskarusalo @kirivoo_)

Ära jälgi moemõjutajaid. Jälgi õiget mõtteviisi.

 1. Vähenda tarbimist ja vali õigesti. Ütle ei kiirmoele ja plastiku kasutamisele — selle asemel investeeri kvaliteetsesse tootesse, mille eluiga on pikem, on ajatu disainiga ning eetiliselt ja jätkusuutlikult toodetud (näiteks orgaanilised kangad, mida on toodetud vastavalt orgaanilise kauba tootmise standarditele ja töötlemisprotsessid on kontrollitud. Või teised kangad millel on keskkonnasõbraliku materjali tunnused). Aga pane tähele, et sõna ‘jätkusuutlik mood’ kasutab täna ka kasvav arv moefirmasid ja kahjuks ka need, kes enda brändi lihtsalt vale läbi paremas valguses näidata püüavad.
 2. Uuskasuta — hoolitse oma asjade eest, et saaksid nende eluiga pikendada ja kauem kanda. Või leia oma asjadele uus otstarve.
 3. Paranda ise või lase ära parandada katki läinud riideid, ära viska asju ära.
 4. Laenuta need riided, mida plaanid kanda vaid mõned korrad.
 5. Taaskasuta — Eelista taaskasutatud materjale tavalistele, et aidata edasi liikuda ringlusmajanduse suunas.
 1. A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future, Ellen Macartur Foundation, 2017
 2. Common Objective Network
 3. Fashion Industry Waste Statistics Online
 4. Fixing Fashion: Clothing Consumption and Sustainability, Environmental Audit Committee, 2019
 5. How Instagram Influencers Fuel Our Destructive Addiction To Fast Fashion, Huffingtonpost, 2019
 6. International Carbon Flows, Clothing, Carbon Trust, 2011
 7. NRDC’s Green Supply Chain Initiative to Clean up the Fashion Industry, Clean By Design
 8. OECD Stat Online
 9. Pulse of the Fashion Industry, Global Fashion Agenda and The Boston Consulting Group, 2017
 10. Putting the Brakes on Fast Fashion, United Nations Environment, 2018
 11. Sustainability as Culture, Study Hall: Sustainable Fashion Conference in collaboration with Fashion Revolution & Central Saint Martins, 2019
 12. The Apparel Industry’s Environmental Impact in 6 Graphics, World Resources Institute
 13. UN Helps Fashion Industry Shift to Low Carbon, UN Climate Change, 2018
 14. Valuing Our Clothes: the cost of UK fashion, Wrap, 2017

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store